VISUAL STUDIO 2017 KLAVYE KISAYOLLARI


March 2019 (0) Iptv 4/21/2024


VISUAL STUDIO 2010 KLAVYE KISAYOLLARI

Visual Studio 2017-Klavye Kısayol Tuşları (Keyboard Shortcuts)

   Kodlamada Kullanılan Kısa Yollar

 1. CTRL + M + M : İmlecinizi hangi kod bloğu’nun başına yada sonuna koyarsanız o bloğu komple kapatıyor.Düzenli çalışmanıza olanak sağlıyor.İşlem tekrarlanırsa bloğu geri açıyor.
 2. CTRL + M + H : Seçtiğiniz kod bloğunu gizlemek için kullanılır. […] şeklinde.
 3. CTRL  + M + O : Namespace içindeki tüm kod bloklarını kapatıyor.
 4. CTRL + M + A : Sayfadaki tüm kod bloklarını ve namespace’i kapatıyor.
 5. CTRL + M + X : Kapanan tüm kod bloklarını geri açar.
 6. CTRL + M + L : İmleci satır üzerinde herhangi bir yere getirip o satırı komple silebilirsiniz.
 7. CTRL + ENTER : İmlecin bulunduğu satırın(başı,ortası ya da sonu) bir üstüne bir satır açar.
 8. CTRL + SHIFT + ENTER : İmlecin bulunduğu satırın bir altına bir satır açar.
 9. CTRL + SHIFT + U : İmlecin bulunduğu satır üzerindeki harfleri büyük harfe çevirir.
 10. CTRL + U : İmlecin bulunduğu satır üzerindeki harfleri küçük harfe çevirir.
 11. CTRL + K + F  : İmlecin bulunduğu satırı kod düzenine getirir.
 12. CTRL + K + D : Tüm kod bloglarını kod düzenine getirir.
 13. CTRL + T : İmlecin bulunduğu yerin sağındaki ve solundaki harflerin yerini değiştirir.
 14. SHIFT + ALT + T : İmlecin bulunduğu satır ile bir sonraki satırın yerini değiştiriyor.

  Araçlar Penceresindeki Kısa Yollar

 1. CTRL + SHIFT + C : Class View Penceresini açarak sınıflarınızı ve metodlarınız görmenizi sağlıyor.
 2. CTRL + ALT + A : Komut Penceresini açar.
 3. ALT + F11 : IDE Pencresini açar.
 4. CTRL + SHIFT + O : Output Penceresini açar.

  Build ve Debug İşlemlerinde Kullanılan Kısa Yollar

 1. CTRL + SHIFT + B : Soluation ‘ı Build eder.
 2. CTRL + ALT + F7 : Build işlemini iptal etmek için.
 3. F9 : İmlecin bulunduğu satırdaki  methoda BreakPoint katmak için.
 4. F10 : Sınıf içerisinde Metodların içeriğine girmeden izleyerebilirsiniz.
 5. F11 : Sınıf içerisinde Metodların içeriğine girerek(adımları tek tek gözden geçirerek) izleyebilirsiniz.
 6. CTRL + ALT + q : Debug modda takip ederken bir metodun ya da parametrenin değerini görmek için kullanırız.Metod ya da parametrenin adını seçer ve bu tuşlara basarız.
 7. SHIFT + F5 : Debug modu durdurur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS