Sql Replace Fonksiyonu


March 2023 (0) Iptv 4/21/2024


Sql Replace Fonksiyonu

Veritabanımızda çok sayıda kayıt olduğunu ve bu kayıtlarda geçen bir metni başka bir ifadeyle değiştirmek istediğimizi düşünelim. Replace fonksiyonu sayesinde istediğimiz kayıtlarda bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliriz.

Update sorgusu içinde Replace fonksiyonu kullanarak belittiğimiz alanda istediğimiz metinleri bulup yenisiyle değiştirebiliriz.

Replace fonksiyonu ile 3 tane parametre kullanılır. İlki aramanın yapılacağı alan adı, ikincisi aranacak ifade, üçüncüsü ise eski metin ile değiştirilecek olan ifadedir.

UPDATE tabloAdi SET alanAdi = REPLACE( alanAdi, 'arananMetin''yeniMetin'WHERE ......

Yukarıdaki gibi kullanılan bir Sql sorgusunda Where kısmını baştan iyi planlamak gerekir. Aksi halde istenmeyen kayıtlarda da güncelleme yapılır ve malesef geri alma tuşu yoktur.


Sql Replace Fonksiyonu


Yorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS