Database Shrink / Veritabanı Küçültme İşlemi


November 2023 (0) Iptv 4/21/2024


Shrink’in kelime anlamı küçültmek demek.Veritabanları boyutları küçülsede diskte kapladığı boyut değişmez.
Mesela 10 GBlık bir veritabanımız olsun, içerisinden 200 MBlık veri sildiğimizde veritabanı boyutu 9800 MB olmaz. Yine diskte 10 GB olarak yer kaplar.
Bu nahoş durumu normale indirgemek için shrink işlemine ihtiyaç duyarız.
Shrink işlemi Management Studio üstünden yapılacağı gibi t-sql komutlarıylada yapılabilmektedir. Ben şimdilik T-sql komutlarını göstereceğim.

Shrinki database seviyesinde yani hem .mdf hemde .ldf dosyalarına uygulamak için şu komutu kullanabiliriz.

(AdventureWork yerine işlemi yapacağınız db ismini yazın)

1
2
3
4
5
6
USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC
SHRINKDATABASE(N'AdventureWorks')
GO
Sadece .mdf dosyasına uygulamak istersek;

1
2
3
4
5
6
USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'AdventureWorks_Data' ,
0, TRUNCATEONLY)
GO

Log dosyası için;

1
2
3
4
5
6
USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'AdventureWorks_Log' ,
0, TRUNCATEONLY)
GO

Shrink işlemi bu kadar. Yalnız her zaman %100 sonuç alamayabiliriz. Bazen tutarlı olamayabiliyor.


Yorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS