SQL Server’da Bir Veritabanından Diğerine Tablo Kopyalamak


Nisan 2019 (0) Iptv 29.03.2023


Bazı durumlarda local bilgisayarımızdaki SQL verilerimizi başka bir bilgisayar veya uzak sunucudaki veritabanına aktarmamaız gerekebilir. Bu yazıda size SQL Server’da bir veritabanından diğerine tablo kopyalanması hakkında bilgi verildi. Örnek kodlar:

 
--Yeni bir veritabanı oluşturuyoruz

CREATE DATABASE YeniDatabase
GO

--Hedef veritabanı Northwind veritabanında ki Categories Tablosu. Bu tabloyu YeniDatabase adındaki veritabanına kopyalıyoruz.
 
 SELECT * INTO YeniDatabase.dbo.YeniTablo FROM NORTHWND.dbo.Categories

 --Kontrol edelim.

USE YeniDatabase
SELECT * FROM dbo.YeniTabloYorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS